Hoe lang staat hij daar al

Diepingrijpend en wijd vertakt

Beuk majestueus beuk te zijn

Fragment uit gedicht van Hans Bouma

Binnenkort beschikbaar: adopteer een boom! Meld je nu vast aan en we houden je op de hoogte.

Behoud de bomen aan de Broekhuizerlaan

De Broekhuizerlaan in Leersum is een unieke plek met eeuwenoude bomen die van grote waarde zijn. Niet alleen vanuit ecologisch perspectief, maar ook vanuit milieukundig, cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze bomenpracht behouden blijft: voor onszelf en voor toekomstige generaties. Vele betrokken omwonenden en natuurliefhebbers helpen het beheer mogelijk maken met een donatie. Doet u ook mee?

Nieuws

27.03.23

Publieksdag Broekhuizerlaan

Zaterdagmiddag 22 april 2023 vindt de eerste Broekhuizerlaan publieksdag plaats! Met een programma bo(o)mvol bomeninspiratie. Samen met jou en andere betrokkenen vieren we op deze Dag van de Aarde het behoud van “de mooiste beukenlaan van Nederland”. Programma 13:30 uur Inloop 14:00 uur Onthulling officieel informatiebord voor de Broekhuizerlaan met o.a. wethouder Anouk Haaxma. 14:30...
02.06.22

Update juni 2022

Het is alweer twee jaar geleden dat de monumentale bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum op het punt stonden gekapt te worden. Die zomer van 2020 sprongen veel burgers, actiegroepen en organisaties zoals Urgenda in de bres voor deze 200 jaar oude beuken. Na intensief en goed overleg met de eigenaren is er een prachtige...

Het belang van de Broekhuizerlaan

De Broekhuizerlaan is een prachtige laan met eeuwen­oude bomen, voornamelijk beuken. De laan werd aangelegd aan het begin van de 19e eeuw. Nu de beuken in de ‘veteranen­fase’ verkeren, vergt het zorgvuldig beheer om deze te handhaven. Ze verdienen het om zuinig op te zijn: de laan is een leefgebied voor allerlei insecten, vogels en dieren.
Hoe ouder de bomen worden, hoe meer leven ze aantrekken. Ook spelen oude bomen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaat­verandering: ze zijn een bron van CO₂-opslag en leveren koelte in de zomer. Tot slot zal iedere wandelaar beamen dat de Broekhuizerlaan een inspirerende wandelplek is.

Cultuurhistorisch belang

De Broekhuizerlaan maakt deel uit van de historische tuin- en parkaanleg van de Rijksmonumentale buitenplaats Broekhuizen. Al vanaf het einde van de 18e eeuw hebben verschillende architecten zich over het landgoed ontfermd, waardoor de hedendaagse bezoeker kan genieten van een uniek landschapspark met een rijke geschiedenis. Wist u bijvoorbeeld dat zowel vader als zoon Zocher – beide beroemde landschapsarchitecten – aan dit gebied gewerkt hebben?

stichting-behoud-beheer-broekhuizerlaan

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan beheert de eeuwenoude beuken en eiken langs een monumentale laan in Leersum.

De eeuwenoude bomen zijn zowel cultuur-historisch als ecologisch zeer waardevol. Deze laan is niet voor niets een rijksmonument, en volgens experts uniek voor Nederland met zijn (drie)dubbele rijen. De bomen vormen een rijk ecosysteem en een waardevolle biotoop voor (beschermde) vogels, insecten, schimmels, vleermuizen en andere zoogdieren.

Een fundamenteel uitgangspunt voor de Stichting is de intrinsieke waarde van de bomen en het hele boven- en ondergrondse ecologische systeem waar zij onderdeel van uit maken. De Stichting beheert de laan op ecologisch verantwoorde wijze en heeft als doel om de bomen zo lang mogelijk te behouden, waarbij de veiligheid voor verkeer en passanten een belangrijke voorwaarde is.