De stichting

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan beheert de eeuwenoude beuken en eiken langs een monumentale laan in Leersum.

De eeuwenoude bomen zijn zowel cultuur-historisch als ecologisch zeer waardevol. Deze laan is niet voor niets een rijksmonument, en volgens experts uniek voor Nederland met zijn (drie)dubbele rijen. De bomen vormen een rijk ecosysteem en een waardevolle biotoop voor (beschermde) vogels, vleermuizen, insecten, schimmels en verschillende andere zoogdieren. 

Een fundamenteel uitgangspunt voor de Stichting is de intrinsieke waarde van de bomen en het hele boven- en ondergrondse ecologische systeem waar zij onderdeel van uit maken. De Stichting beheert de laan op ecologisch verantwoorde wijze en heeft als doel om de bomen zo lang mogelijk te behouden, waarbij de veiligheid voor verkeer en passanten een belangrijke voorwaarde is.

De Stichting werkt nauw samen met lokale en regionale overheden en andere relevante partijen om de laan op een verantwoorde wijze in stand te houden. Naast haar directe betrokkenheid bij de Broekhuizerlaan, wil de Stichting ook haar kennis kunde en ervaring ter beschikking te stellen voor het behoud en beheer van andere oude bomen en lanen in Nederland.

Een initiatief van burgers

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan is een initiatief van burgers die opkomen voor bomen. De Broekhuizerlaan is een prachtige laan met eeuwenoude bomen, voornamelijk beuken. Speciaal om deze bomen te behouden, is de stichting in het leven geroepen. De bomen dreigden allemaal tegelijk gekapt te worden. 

De intentie van dit plan was goed, er zou over tweehonderd jaar weer een mooie laan staan. Veel burgers vonden het echter doodzonde dat daarbij zoveel gezonde bomen zouden sneuvelen. Bomen die in vele opzichten zeer waardevol zijn. In goed overleg met de eigenaren van de laan heeft de stichting het beheer overgenomen. De stichting ziet af van de kap van de bomen, mits de veiligheid dat toelaat. Veiligheid van verkeer en voetgangers is en blijft een randvoorwaarde.

Verantwoordelijkheid

De Stichting is officieel verantwoordelijkheid voor het beheer van de laanbomen. Het gaat om een deel van de bomen langs de Broekhuizerlaan, tussen de rotonde en het hek. De stichting heeft dit deel in erfpacht gekregen van de eigenaren, waarmee ze het onderhoud en beheer overneemt en alle daarbij horende verantwoordelijkheden. De beuken verkeren in de “veteranenfase” en er is dan ook specialistische aandacht nodig om ze zo gezond en veilig mogelijk te houden. We beginnen met een grote onderhoudsbeurt, waarvan een belangrijk deel al is uitgevoerd. Gevaarlijke (delen van) bomen zijn verwijderd. Jaarlijks wordt door een boomdeskundige een onderzoek uitgevoerd ter controle van de bomen. Een boomadviesbedrijf heeft van ons al opdracht gekregen een beheerplan op te stellen.


Steun de stichting

Voor het beheer en behoud van de eeuwenoude bomen is jaarlijks financiering nodig. Naast dat de Stichting een beroep kan doen op lokale, regionale en landelijke subsidies zijn we ook afhankelijk van donaties en giften van mensen en organisaties die de bomen en de natuur een warm hart toedragen. Helpt u ook mee om de bomen voor de toekomst te behouden? U kunt de Stichting op verschillende manieren steunen.

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan is aangewezen als ANBI.

Verantwoording

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in haar jaarverslag.
Lees het jaarverslag over 2022.