Privacy statement

Uw privacy is voor Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen, hoe wij deze verwerken, waarom wij dat doen en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Ook leggen wij uit wat uw privacyrechten zijn. Als u vragen heeft, neem dan contact op met Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan via info@broekhuizerlaan.nl.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens via de website?

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:
 • Onze website bezoekt;
 • U een donatie doet;

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website kwam, pagina’s van de website die u bezoekt , de tijd die op die pagina’s wordt doorgebracht, informatie waarnaar u op de website zoekt, toegangstijden en -datums en andere statistieken. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie vast te stellen over het gebruik en het verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat onze website dan niet meer goed functioneert. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken kan u ons cookiebeleid onderaan deze pagina raadplegen. Voor algemene informatie over cookies kan u terecht op de website www.allaboutcookies.org.

Verzamelen van persoonlijke informatie via de website

U kunt de website openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie prijs te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifieke, identificeerbare persoon. Als u echter een donatie op de website doen, wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie omvat het volgende:
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

Beveiliging

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij uw persoonsgegevens op een beveiligde plaats, zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan de pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@broekhuizerlaan.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan Bergweg 14 3959 AB Overberg E-mailadres: info@broekhuizerlaan.nl KvK nummer: 83850473

Cookie beleid

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan maakt hoofdzakelijk gebruik van cookies om de ervaring van bezoekers op onze website broekhuizerlaan.nl te verbeteren. Alle gegevens die wij via onze cookies verkrijgen, gebruiken we uitsluitend om uw bezoek aan en gedrag op onze website te begrijpen om zo prestaties, functionaliteiten van en uw gebruikerservaring op de website te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden opgeslagen in tekstbestanden die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden (bv. je taalkeuze, voorkeursortering, etc.), tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren. Cookies worden gebruikt voor een enkel bezoek (via een “sessiecookie”) of voor meerdere herhaalde bezoeken (met behulp van een “permanente cookie”). Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website, en ze vervallen wanneer u de webbrowser sluit. Permanente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren binnen onze Website te onthouden en blijven op uw desktop of mobiele apparaat staan, zelfs nadat u uw browser sluit of uw computer opnieuw opstart. Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor u tijdens uw bezoek aan de website. Cookies kunnen worden ingesteld door de website (“first-party cookies”), of door derden, zoals degenen die inhoud aanbieden of reclame- of analysediensten aanbieden op de website (“third party cookies”).  Deze ‘third parties’ oftewel derde partijen kunnen u herkennen wanneer u onze website bezoekt en ook wanneer u bepaalde andere websites bezoekt. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze werken.

Welk type cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om gebruik te maken van een website, bepaalde door u gevraagde functies te kunnen aanbieden en zorgen voor een veilige identiteitscontrole.

Functionele cookies

Functionaliteitscookies stellen ons in staat de website en het offerteaanvraagformulier te laten werken in overeenstemming met de keuzes die u maakt. We zullen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam herkennen en onthouden hoe u de website hebt aangepast tijdens toekomstige bezoeken. Functionele cookies zijn first-party cookies.

Niet-functionele cookies

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. Op onze website gebruiken we alleen niet-functionele cookies voor statistische doeleinden.  Cookies met statistische doeleinden laten o.a. toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. (Google Analytics). Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Cookies laten niet toe om gegevens systematisch te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons alleen de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. De volgende gegevens, die kwalificeren als persoonsgegevens, kunnen wel door cookies worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:
 • Informatie over uw computer (bijvoorbeeld je IP-adres, de datum en het uur van uw bezoek aan onze website, het internetadres van de website van waaruit u een link naar onze website hebt geopend);
 • Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt bij het doen van een donatie.
In onze privacyverklaring  leest u de privacyregels die van toepassing zijn op het verwerken van uw persoonsgegevens op de website.

Wat zijn uw cookie-opties?

Als u het idee van cookies of bepaalde soorten cookies niet prettig vindt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om cookies die al zijn ingesteld te verwijderen en om nieuwe cookies niet te accepteren. Bezoek internetcookies.com voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of niet accepteert, u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om ons cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen, vervolledigen of aanvullen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Let dus altijd op de datum onderaan de pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Contact

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over dit beleid of het gebruik van cookies, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens: info@broekhuizerlaan.nl Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 27 juni 2022