Wie wij zijn

De Stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het goed onderhouden en beheren van de Broekhuizerlaan. Het bestuur bestaat uit drie personen, die onbezoldigd deze functies vervullen:

  • drs. mr. M.E. Minnesma MBA – Voorzitter
    Mw. Minnesma studeerde bedrijfskunde, rechten en filosofie. Ze is oprichter en directeur van St. Urgenda.
  • dr. mr. A.E. Henstra – Secretaris
    Mw. Henstra is gepromoveerd in de Rechtswetenschappen en projectleider geweest bij de International Union for Conservation of Nature. Zij is pleitbezorger van een mensenrecht op natuur en zet zich lokaal in voor het behoud van bomen en bossen. 
  • dr. J.M. Batteau – Penningmeester
    Mw. Batteau is gepromoveerd in de Literatuurwetenschap en werkt als adviseur in het hoger onderwijs (NL/VL). Zij zet zich op verschillende manieren in voor het behoud van natuur op de Utrechtse Heuvelrug.

Contact

Vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: info@broekhuizerlaan.nl