Adoptanten

Hier is een overzicht van alle organisaties en personen die een boom hebben geadopteerd.

Organisaties

Boom 33

GT Bomen

Het van belang is oude bomen instand te houden. Ze zijn van wezenlijk belang voor behoud van kwetsbare natuur, ze huisvesten o.a. insecten, vogels en vleermuizen.

Boom 69

AeQui Nederland

Een boom is een mooie metafoor voor de ontwikkeling van de mens. Een boom groeit, van flexibele zaailing tot robuuste wijsheid. Veerkracht en aanpassing bepalen je groeimogelijkheden. En: hoe ouder een boom wordt, hoe meer onderdak hij biedt aan nieuw leven

Boom 141

Hout van Beer

Boom 55

Wilde Chutney

Ik wil graag een deel van mijn omzet besteden aan het herstel van de balans in de natuur.

Personen

Boom 87

Michiel Jacobs

dit een van de mooiste lanen van Leersum is

Boom 215

Daniël Kuyper

Ik hou van bomen en ik hou van mensen die van bomen houden van mensen die opkomen voor bomen.

Boom 122

Marinet Ritz

Omdat ik het allereerst zeer dankbaar ben voor het initiatief van Urgenda, Marjan M. en het bestuur om deze prachtige en unieke laan te kopen en daarmee te verzorgen en te behouden. Ik houd van deze mooie oude grillige bomen waar ik bijna elke dag langs loop of fiets. En het belangrijkste: daarmee zorgen we voor behoud van een heel eigen en kostbaar ecosysteempje, met deels ook onzichtbaar leven.

Boom 146

Annemiek Canjels

Het is een kado voor iemand die bomen belangrijk vind, net als ik. We zijn blij dat acties als deze tot succes hebben geleid. Er zouden veel meer mogelijkheden moeten zijn om bomen te adopteren. Ik begrijp niet dat bijvoorbeeld het Limburgs Landschap niet allang een voorbeeld heeft genomen aan de Britse Wildlife Trust.

Boom 59

Gerko de Meester

mijn FAUN jaarclubgenoot Jhr Maarten Stratenus zeer verbonden was met Broekhuizen en we daar op 21 april 2023 afscheid van hem hebben moeten nemen.

Boom 6

Germaine

Boom 3

Peter van Lierop en Joke Grooters

Wij graag een steentje bijdragen aan het behoud van de bomen aan de Broekhuizerlaan

Boom 217

Jaap Kuper

Ik helemaal achter deze actie sta. Geweldig!

Boom 45

Anoniem

We hem cadeau willen geven aan onze (schoon) moeder

Boom 32

Frits Schneider

Oude bomen behouden is noodzaak, cultuurhistorisch maar ook omdat oude bomen nog veel langer meekunnen.

Boom 31

Jacqueline Chassé

Zhij van onschatbare waarde is voor alles en iedereen die op aarde leeft

Boom 99

Joep A.A.M. Hesseling

ik het een goed plan vind. Boompje groot, plantertje dood gaat niet voor mij op, met mijn 82 jaar.
Mag ik een foto van de boom krijgen?

Boom 112

Bomenstichting

De landelijke Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland en beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen.
De Bomenstichting is een non-profit organisatie en heeft de ANBI-status.
Onze vrijwilligers, contactpersonen en donateurs maken het mogelijk dat wij ons voor (monumentale) bomen kunnen inzetten. Lees meer: https://www.bomenstichting.nl
De adoptie van monumentale beuk 112 aan de Broekhuizerlaan sluit aan bij onze doelstellingen.

112 is het landelijk alarmnummer voor spoedeisende hulp.
Welke hulpdienst is nodig?
De nationale bewustwording van het belang van het behoud van (veterane) bomen voor ons ecosysteem.
De Bomenstichting wenst de Stichting Broekhuizerlaan alle goeds en veel groen in de toekomst!

Boom 30

Anoniem

Boom 29

Anoniem

We elke boom nodig hebben.

Boom 144

Paula Teutscher

ik het behoud van de biodiversiteit die deze bomengroep ook vertegenwoordigt, heel belangrijk vind.

Boom 171

Willemien Seinhorst

Mij thuis voel in de buurt van een boom.

Boom 78

Anneke

Ik vind dit een heel goed initiatief. Het duurt een tijd voordat bomen oud genoeg zijn om CO2 op te nemen, en dan helpt het als volwassen bomen langer kunnen blijven leven. Het nummer kies is omdat ik in 1978 ben geboren.

Boom 28

Gita Sonnenberg

we zijn getrouwd in Leersum, dus hebben een hoop te danken aan mooie oude bomen

Boom 27

Petra Greeven

ik het belangrijk vind dat deze bomen behouden blijven

Boom 222

Sander Smits van Oyen

Bomen zijn van levensbelang en deze actie vind ik van een prachtige symbolische waarde. ik zal deze boom (en alle natuurlijk) graag aan mijn kleinkinderen laten zien. Stel nou eens dat alle 16 miljoen mensen in Nederland een of meerdere bomen zouden adopteren? Geweldig !

Boom 49

Anneke Hogeweg

ik graag bijdraag aan een leefbare wereld.

Boom 214

Peter Walhout

natuurbehoud ook door particulieren moet gebeuren en het niet aan de al of niet betrouwbare overheden overgelaten moet worden.

Boom 82

Anoniem

ik deze beukenlaan zo prachtig vindt. Ik ben in een bosrijk gebied opgegroeid. Bomen nemen CO2 op, zo belangrijk voor het klimaat. Succes met deze fantastische actie!

Boom 26

Anoniem

ze gekoesterd moeten worden !

Boom 57

Chris van Remundt

Ze behouden en onderhouden moeten worden.

Boom 25

Anoniem

ikvan bomen houd

Boom 18

André de Hamer

deze bomen belangrijk zijn voor het landschap en voor veel vogels; bovendien nemen ze veel CO2 op.

Boom 67

Henny Huveneers

ik op die manier iets heel concreets kan bijdragen aan het behoud van natuur

Boom 140

Ruud Sweering

Ik het een mooie plek vind en naast de boom van Jarka (nr. 139)

Boom 139

Jarka Plevier

ik van bomen hou en alle leven daaromheen

Boom 22

Cornelia

Ik jullie wil steunen, bomen prachtig en waardevol vindt en jullie initiatief geweldig vind.

Boom 23

Ilia Neudecker

ik draag graag bij aan het behoud van een monumentale bomenlaan, voor zichzelf, voor al zijn biodiversiteit, voor de omwonenden, voor iedereen die ervan wil komen genieten en voor de komende generaties!

Boom 229

Marise

Het een pracht van een boom is met hele sexy takken

Boom 227

Joke en Jacques Lubach

De mooie beukenlaan moet blijven bestaan. En als compensatie voor een vliegreis dit jaar.

Boom 24

Anoniem

Ik het belangrijk vind dat monumentale bomen in leven blijven en bij kunnen dragen aan onze leefomgeving

Boom 52

Anoniem

zoveel mogelijk bomen behouden moeten blijven. Hoe ouder hoe beter.

Boom 16

Leny Disse

ik dit een goed initiatief vind

Boom 20

Natascha Spanbroek

We vaker door deze mooie laan fietsen.

Boom 71

Rubert Konijn

Ik het zo’n leuk initiatief vind

Boom 21

Anoniem

schitterende bomenlaan, moet behouden blijven

Boom 48

Anoniem

Alle bomen van grote waarde zijn voor de natuur, en zeker volwassen bomen een heel belangrijke rol spelen in het lokale ecosysteem.

Boom 47

Christof Abspoel

Boom 14

Maud Peereboom-Engelberts

bomen te allen tijde beschermd zouden moeten worden

Boom 92

Anoniem

Fijn initiatief.

Boom 250

Anoniem

het belangrijk is dat we zorgvuldig met onze omgeving omgaan

Boom 17

H Kleinhans

Ik vlak bij de heuvelrug woon en dol ben op oude lanen.

Boom 14

ALEX van der Bijl

Oude bomen en Urgenda dat waard zijn

Boom 44

Anoniem

zoveel schoonheid niet verloren mag gaan

Boom 51

Tim Stok

51 het geboortejaar van mijn vrouw is.

Boom 114

Jacqueline de Jong

bomen behalve mooi ook belangrijk zijn en we goed voor ze moeten zorgen.

Boom 198

Conqui koole van Wallenburg

Mijn leven en gezondheid te danken heb aan de natuur in al haar omvang.

Boom 42

Nico Lilien

Boom 70

Anneke

Ik het belangrijk vind dat we goed voor bomen zorgen.

Boom 68

Anoniem

De bomen behouden moeten blijven

Boom 111

Nathalie Kee

De Broekhuizerlaan het verdient om goed onderhouden te worden!

Boom 12

Marjolein van Elteren

Boom 13

Francisca Laporte

Beuk 13 heeft mij misschien wel geadopteerd, want ik mocht zo vaak onder haar schaduwrijke en beschermende bladeren schuilen. 13 is ook een mooi getal. Er gaan 13 maanden in een jaar en ik hoop dat door deze adoptie beuk nog vele maanjaren mag voortbestaan, samen met haar zusters van de laan.

Boom 1

Jolande Kors

Iedere boom is cruciaal voor het natuurlijke systeem. Het zorgt voor schone lucht, wateropslag, voeding, verkoeling, bescherming voor leven. Deze oude reuzen zijn van zo grote waarde voor ons leven, dat ik natuurlijk adopteer;
Mijn levensmotto is 'respect voor alles wat leeft'. Het is voor mij zo vanzelfsprekend dat we met alle respect zorgen voor de natuur en dus voor iedere boom. Een boom, veel levens.

Boom 10

Paul Mertens

deze laan beeldbepalend voor Leersum is en ik het initiatief van deze stichting fantastisch vind

Boom 100

Tonny Engelaar

Ik mij wil inzetten voor natuurbehoud Tonny

Boom 8

Marinus en Petra Kempe

We het belangrijk vinden dat zoiets moois historisch in stand blijft

Boom 186

Stefan Pelders

Boom 56

Anoniem

We hebben nu een mooie plek om mijn vader te herdenken. Hij was dol op bomen en er is een prachtige oude beuk omgezaagd in zijn voormalige tuin…ook die boom willen we herdenken…

Boom 7

Berend van Deursen

Een boom is geen blok hout, het is een levend wezen. Hoe ouder de boom hoe waardevoller, daarom adopteer ik deze boom van ruim 200 jaar oud.

Boom 4

René Kloosterman

Een boom is een mooie metafoor voor de ontwikkeling van de mens. Een boom groeit, van flexibele zaailing tot robuuste wijsheid. Veerkracht en aanpassing bepalen je groeimogelijkheden. En: hoe ouder een boom wordt, hoe meer onderdak hij biedt aan nieuw leven. Daarom adopteren wij graag een boom aan de Beukenlaan!

Boom 241

Anoniem

Boom 2

Paul Blom

Wie A zegt…
Juli 2019 stonden we de Broekhuizerlaan om de beuken te redden van de ondergang. 3 jaar is het gelukt! Nu is het zaak ervoor te zorgen dat de bomen kunnen blijven leven. Daarom heb ik met hart en ziel een beuk geadopteerd.