Nieuws

Update juni 2022

Het is alweer twee jaar geleden dat de monumentale bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum op het punt stonden gekapt te worden. Die zomer van 2020 sprongen veel burgers, actiegroepen en organisaties zoals Urgenda in de bres voor deze 200 jaar oude beuken. Na intensief en goed overleg met de eigenaren is er een prachtige oplossing gekomen: een Stichting die vanuit ecologische principes zorg draagt voor alle bomen aan de laan. Op 1 januari 2022 is de laan formeel overgedragen aan de Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan. Een feestelijk moment!

De Broekhuizerlaan is een prachtige laan met eeuwenoude bomen, voornamelijk beuken. Deze beuken verkeren in de “veteranenfase”. De ouderdom van de bomen brengt met zich mee dat de laan een hoge waarde heeft. De huidige laan heeft:
·       een hoge cultuurhistorische waarde
·       een hoge ecologische of natuurwaarde 
·       een hoge belevingswaarde 
·       een hoge milieuwaarde (bijdrage aan een gezond leefklimaat) 
·       een hoge landschappelijke waarde
De samenkomst van al deze waarden in één laan, de Broekhuizerlaan, maakt het tot zo’n bijzonder waardevol geheel, uniek in Nederland. 

De kern van onze visie op het beheer is dat wij deze evenwichtige samenstelling van waarden willen behouden en in stand houden. Dit wordt bereikt door de bestaande bomen te behouden en stelselmatig te onderhouden en tegelijkertijd te werken aan het herstel van de laan, voortbouwend op wat er is. Waar mogelijk willen wij de waarden van de laan nog verder versterken. 

Dit kunnen wij niet alleen. We willen inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de zorg en het beheer van deze laan. Het samen zorgdragen voor monumentaal levend erfgoed is ontzettend betekenisvol: we zorgen niet alleen voor het behoud van een uniek monument, maar zorgen er ook voor dat de oude bomen zo lang mogelijk hun ecologische waarde behouden, zowel boven als onder de grond.

Wilt u ook helpen om de laan te onderhouden? Dat kan op verschillende manieren!

  • Doe een donatie om het beheer en onderhoud van de bomen ondersteunen
  • Als inwoner, buurt, school, bedrijf of organisatie kunt u de laan ook op structurele basis sponsoren! Adopteer een van de monumentale beuken. U bent dan één van de ‘Vrienden van de Broekhuizerlaan’.
  • De laan leeft en heeft dus voortdurend zorg nodig. We zijn daarom op zoek naar betrokken inwoners die zo af en toe kunnen helpen met het onderhoud (het opruimen van zwerfvuil of het bergen van gevallen takken, bijvoorbeeld) en een oogje in het zeil kunnen houden bij storm of andere incidenten. Interesse? Mail dan naar info@broekhuizerlaan.nl.

Via onze website en social media kunt u volgen waar we zoal mee bezig zijn en welke events worden georganiseerd. Graag tot ziens een keer op de Broekhuizerlaan!